Sunday, 2 December 2012

kurikulum prasekolah

KURIKULUM PRASEKOLAH KEBANGSAAN
Perkembangan murid akan dapat dicapai melalui enam komponen pembelajaran yang dilaksanakan secara bersepadu. Komponen tersebut adalah seperti berikut:
1. Bahasa dan Komunikasi
2. Perkembangan Kognitif
3. Kerohanian dan Moral
4. Perkembangan Sosioemosi
5. Perkembangan fizikal
6. Kreativiti dan Estetika

0 comments:

Post a Comment