Monday, 19 November 2012

Aktiviti Prasekolah

TAJUK : "CONGKAK" OBJEKTIF : Di akhir pelajaran murid dapat : Belajar mematuhi disiplin ketika bermain dengan rakan sebaya. Latihan mengira dalam lingkungan 1-50. TEMPOH MASA : Tiada had masa yang ditetapkan BAHAN : Biji getah/Guli TUNJANG UTAMA : SAINS DAN TEKNOLOGI (matematik) TUNJANG YANG DISEPADUKAN : - KOMUNIKASI - KETRAMPILAN - KEMANUSIAAN LANGKAH PENGAJARAN : 1. Guli, batu kerikil kecilatau buju getah boleh dijadikan buah congkak. 2. Pemain menggali lubang bagi membuat gelanggang permainan. 3. Setiap pemain memasukkan 7 biji buah congkak ke dalam setiap lubang. 4. Permainan dimulakan serentak dan setiap pemain berusaha untuk menambah bilangan buah congkak di dalam lubang rumah masing-masing. 5. Permainan berterusan sehingga tiada lagi buah congkak kecuali yanhg berada di rumah masing-masing. Permainan ini mengambil masa yang agak lama dan pemain yang berjaya memungut buah congkak yang paling banyak dianggap memenangi permainan ini.

0 comments:

Post a Comment